Elke gemeente moet een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de Omgevingswet. Die wet komt in de plaats van heel veel ingewikkelde regels. Doordat die regels verdwijnen, is het voor u duidelijker wat we in onze gemeente wel en niet willen. Dat maakt samenwerken aan een mooie toekomst een stuk makkelijker. In de omgevingsvisie staat niet precies wát we de komende jaren gaan doen. Of hoe we dat gaan doen. Daarvoor maken we plannen. En inwoners en bedrijven maken ook plannen. Al die plannen samen zorgen dat het toekomstbeeld uit de omgevingsvisie realiteit wordt.

Wat betekent de omgevingsvisie voor u?

Als inwoner van Geldrop-Mierlo hoeft u niks met de omgevingsvisie te doen. Maar het kán wel. In de omgevingsvisie staat bijvoorbeeld dat we een mooie, groene gemeente willen zijn. Heeft u een idee om bijvoorbeeld met uw buren een buurttuin te beginnen? Dat past mooi in de omgevingsvisie. Daar houdt de gemeente rekening mee bij de beoordeling van uw plannen. U kunt dan sneller en makkelijker aan de slag.

De omgevingswet

Wilt u meer weten over de omgevingswet in Geldrop-Mierlo? Bekijk dan de website van de gemeente Geldrop-Mierlo

Naar de omgevingswet