Groene wijken waar iedereen zich thuis voelt

We hebben in de toekomst wijken met veel groen en verschillende soorten huizen. Zodat er voor iedereen een passend huis is. En iedereen prettig en veilig woont. Er komen meer woningen voor mensen die alleen zijn of met twee. Zodat ook zij iets te kiezen hebben.

Er is genoeg groen in de wijken. Zodat het er niet te heet of te nat wordt en het mooi is op straat. (Zie ook Er is veel natuur in en rond de gemeente). De wijken zijn zo ingericht dat mensen elkaar makkelijk ontmoeten. Inwoners van onze wijken gaan graag naar buiten. Voor beweging en een gezond leven. Buren hebben goed contact. Als er problemen zijn, praten inwoners dat met elkaar uit.  

Wat we willen voor de toekomst:

  • Woonwijken waar inwoners prettig kunnen (blijven) wonen in een passende woning. Ook in de toekomst.
  • Energieneutraal.
  • Woonwijken die zijn aangepast aan het klimaat. En waar mensen graag gezond leven.
  • Mensen die veel problemen hebben, wonen niet allemaal in dezelfde buurt.

In onze wijken moeten allerlei verschillende woningen staan. Zodat er voor iedereen wat te kiezen is. Voor Geldrop-Mierlo betekent dat vooral dat er meer betaalbare huizen komen. Er komen ook meer huizen voor oudere mensen. Zij wonen nu vaak in grote huizen. Ze willen wel kleiner gaan wonen, maar kunnen geen passend huis vinden. Vinden ze dat wel, dan laten ze een groter huis achter. Daar kan dan weer een gezin in gaan wonen. Doorstroming heet dat. Doorstroming zorgt ervoor dat iedereen een geschikt huis vindt.

In elke wijk moeten basisvoorzieningen zijn. Denk aan een winkel en een dokter. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is dat belangrijk. Verder moet iedereen veilig door elke wijk kunnen lopen of fietsen. Als het nodig is, passen we daarvoor de wegen, stoepen en fietspaden aan.

Tot slot willen we dat bestaande huizen energiezuiniger worden. Dat betekent dat in de winter de warmte goed binnen blijft. En als het kan dat op de daken zonnepanelen liggen. Daar zetten we dus vol op in.

Onze doelen zijn:

  • Er komt meer natuur in de wijken. Zodat inwoners minder last hebben van wateroverlast en hitte.
  • We bouwen of verbouwen huizen. Zodat er voor iedereen wat te kiezen is. Huizen worden ook energiezuiniger.
  • We passen wegen zo aan dat het verkeer voor fietsers veilig is.
  • We maken ruimte voor ontmoetingsplekken.
  • Basisvoorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.

Meer lezen?

Bekijk de omgevingsvisie op pagina 91 en verder.

Speerpunt "Economische kracht"

Bekijk ook de andere speerpunten en ga door naar: 

Economische kracht