Het doel voor de bedrijventerreinen in de gemeente

De bedrijventerreinen worden duurzamer. Dat betekent dat er minder vervuiling is en er minder energie wordt verbruikt. Verder worden ze groener ingericht en veiliger. We zorgen ook dat criminelen er geen kansen krijgen.

We willen de uitstraling verbeteren door de openbare ruimte op te knappen en meer groen en water toe te voegen. Ook zouden bedrijfspanden verbeterd kunnen worden, waardoor deze mooier worden en verduurzaamd. Hiermee willen we de bedrijventerreinen aantrekkelijk houden voor de juiste nieuwe bedrijven, maar tegelijk een aantrekkelijk werkklimaat realiseren.

Heb je een initiatief?

Wil je een initiatief indienen neem dan contact op met de gemeente.  

Ik heb een initiatief