Wonen, werken en natuur lopen door elkaar op het platteland

Het gebied rond de dorpen in onze gemeenten verandert. Nu gebeuren er veel dingen naast elkaar. Er wordt bijvoorbeeld gewoond of gewerkt, of er is natuur. In de toekomst willen we dat al die dingen door elkaar lopen. Dus dat een boer bijvoorbeeld ook natuur op zijn erf heeft. We noemen dat een ‘multifunctioneel buitengebied’.

Waarom is dat belangrijk? We willen graag een mooi, groen gebied. Dat is goed voor de planten en dieren. En het zorgt ervoor dat het in de gemeente niet te heet of te nat wordt (zie ook Er is veel natuur in en rond de gemeente). Maar we vinden de bedrijven ook belangrijk. Zij zorgen voor werk. En het is ook belangrijk dat er mensen op het platteland wonen. Want als er niemand meer woont, is er ook niemand die een oogje in het zeil houdt. Dan kunnen bijvoorbeeld criminelen makkelijk hun gang gaan.

Wonen, werken en natuur zijn dus allemaal belangrijk voor het platteland. Maar er is geen onbeperkte ruimte. Daarom willen we graag dat die zogenaamde ‘functies’ zo veel mogelijk door elkaar lopen.

Wat we willen voor de toekomst:

  • Een platteland waar veel gebeurt
  • Goede natuur en een mooi landschap
  • Energieneutraal

We willen een platteland waar bedrijven het goed doen. Terwijl tegelijkertijd de natuur mooier en beter wordt. En de bodem schoon en goed blijft. We willen graag dat boeren voor voedsel blijven zorgen. Maar ook voor de natuur op en rond hun bedrijf. Zodat er meer plant- en diersoorten komen.

We zorgen ook voor een mooi landschap. Dat doen we met zogenaamde ‘landschapselementen’. Een landschapselement is bijvoorbeeld een watertje, een opvallende boom, een laan of een oud wandelpad. We zorgen goed voor de oude landschapselementen. En er komen meer opvallende landschapselementen.

Als laatste willen we ruimte maken voor zonnevelden in combinatie met natuur. Dat zijn velden met zonnepanelen. Zo kan er schone energie worden opgewekt voor de huizen en bedrijven.     

Niet al het platteland in onze gemeente is hetzelfde. Op de ene plek is meer natuur, op de andere wordt meer gewerkt. Daarom bekijken we per gebied hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Onze doelen zijn:

  • Goede functies vinden voor een gezond buitengebied.
  • Zorgen voor boerenbedrijven waar de natuur ook een plek heeft.
  • Meer landschapselementen voor een mooier landschap.
  • Ruimte maken voor velden met zonnepanelen. Zonder dat dit het landschap verpest.
  • De ene keer is het te droog in Nederland, de andere keer valt er te veel regen. Ons buitengebied vangt water op en houdt dat vast. Zodat de gevolgen van heel droog en heel nat weer minder erg zijn.

Meer lezen?

Bekijk de omgevingsvisie op pagina 65 en verder.

Speerpunt "Stralende middelpunten"

Bekijk ook de andere speerpunten en ga door naar: 

Stralende middelpunten