Het doel voor de buitengebieden in de gemeente

Gijzenrooi

Gijzenrooi is een ‘cultuurhistorisch’ waardevol landschap. Dat betekent dat zichtbaar blijft hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gevormd. Denk aan oude paadjes of de vorm van vroegere weilanden. De natuur is gezond en er leven veel verschillende plant- en diersoorten. Het is een plek waar mensen zich kunnen ontspannen. Bijvoorbeeld door er te wandelen of fietsen. Tot slot is het een mooie groene plek tussen de woonwijken van aan de ene kant Eindhoven en de andere kant Geldrop.

Gulbergen

Gulbergen wordt een gebied waar mensen uit de wijde omgeving komen om te sporten of ontspannen. Het blijft er mooi groen.

Mierlo Oost

In Mierlo Oost is ruimte voor een echt boerenlandschap. Tegelijkertijd worden de natuur en het water er schoner en mooier. We willen niet dat er boerenbedrijven leeg komen te staan. Ook omdat criminelen er dan misschien gebruik van gaan maken. Daarom kan voor bestaande erven ook iets anders bedacht worden.

Molenheide

Molenheide is een plek waar mensen uit onze gemeente naartoe gaan om te sporten of ontspannen. In een deel blijft dat zo. In een ander deel komt ruimte voor de natuur. Daardoor krijgen dieren rust. En verbindt Molenheide verschillende stukken natuur in en buiten de gemeente beter met elkaar.

Dommeldal

Het dal van de Kleine Dommel wordt een echt natuurgebied. Het verbindt stukken natuur in en buiten de gemeente met elkaar. In de randen kunnen mensen komen voor rust en ontspanning. En het zorgt ervoor dat water van zware regenbuien wordt opgevangen en makkelijker weg kan.

Gebied "Bedrijventerreinen"

Bekijk ook de andere gebieden en ga door naar: 

Bedrijventerrreinen