We hebben een sterke economie

De economie in onze gemeente is sterk. Er zijn veel verschillende soorten werk. Er zijn een paar bedrijventerreinen van hoge kwaliteit. Daar zitten technische bedrijven. Verder zijn er kleine en middelgrote bedrijven, winkels en andere zaken in de centra. Door de hele gemeente vind je bedrijven gericht op sport en ontspanning.

We zijn trots op de bedrijven die al lang in Geldrop en Mierlo zitten. Maar we halen ook graag nieuwe bedrijven naar de gemeente. Bijvoorbeeld bedrijven die werken met moderne technologie en die passen bij de Brainport regio Eindhoven.

Wat we willen voor de toekomst:

  • Er zijn veel en verschillende soorten banen te vinden. Vooral in de techniek, bij kleine en middelgrote bedrijven, in de dienstverlening en in de sport en ontspanning.
  • Onze bedrijventerreinen zijn werkgebieden van hoge kwaliteit.

Geldrop-Mierlo is niet zo’n grote gemeente. We willen daarom geen bedrijven die veel ruimte gebruiken maar waar weinig mensen werken. Liever zetten we in op bedrijven waar juist veel mensen een baan kunnen vinden. We vinden het belangrijk dat er voor iedereen in de gemeente een baan te vinden is. Voor jong en oud. En voor mensen met allerlei soorten opleidingen.

Veel verschillende banen zijn ook om een andere reden belangrijk. We willen namelijk ook mensen helpen die niet zo makkelijk aan een baan komen. En jongeren moeten bijvoorbeeld een bijbaan of stage kunnen vinden.

De technologiebedrijven rond Eindhoven zijn belangrijk voor onze gemeente. Mensen uit Geldrop-Mierlo werken bij die bedrijven. Ze moeten daar dus makkelijk kunnen komen. Het liefst met het openbaar vervoer. Het kan ook zo zijn dat die bedrijven een deel van hun bedrijf naar onze gemeente verhuizen. Onze bedrijventerreinen veranderen daardoor. Daar komt een mix van de bedrijven die er nu zitten en meer kantoorachtige bedrijven.

Steeds meer mensen werken sinds corona thuis. En steeds meer mensen beginnen een eigen bedrijfje vanuit huis. Dat maken we mogelijk in onze wijken en centra. In het gebied buiten onze dorpen is ook ruimte om te werken. Bijvoorbeeld in sport en ontspanning. We willen dat wonen, werken en natuur daar door elkaar lopen. Zie ook Wonen, werken en natuur lopen door elkaar op het platteland.

Onze doelen zijn:

  • Onze bedrijventerreinen toekomstbestendig maken.
  • Zorgen dat onze economie sterk blijft.
  • Laten zien waar en hoe in de gemeente ruimte is voor sport en ontspanning.
  • Ruimte voor kleine (lokale) bedrijfjes in vrijkomende boerenbedrijven.
  • Ruimte voor mensen die thuis werken of vanuit huis een klein bedrijfje starten.

Meer lezen?

Bekijk de omgevingsvisie op pagina 101 en verder.

Gebieden in de omgevingsvisie

We hebben grote plannen voor de komende jaren, dat we dat doen met een duidelijk doel voor ogen. Per gebied in Geldrop-Mierlo hebben we dat doel omschreven.

Bekijk de gebieden