De gemeente is goed bereikbaar, met schoon vervoer

In de toekomst blijft de gemeente goed bereikbaar. Vanuit Geldrop-Mierlo bent u snel in Eindhoven en andere plaatsen. We maken plannen voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer. We willen zo veel mogelijk duurzaam vervoer. Denk bijvoorbeeld aan elektrische fietsen en auto’s.

Wat we willen voor de toekomst:

  • Geldrop-Mierlo is een goed bereikbare gemeente, voor inwoners, mensen die er werken en bezoekers.
  • Binnen en buiten Geldrop-Mierlo gebruiken we zo veel mogelijk duurzaam vervoer.

We moeten zorgen dat de verbinding met het stedelijke gebied rond Eindhoven beter wordt. Er komen bijvoorbeeld nieuwe, fijne fietspaden. Met een elektrische fiets kunnen mensen dan makkelijk naar Eindhoven of Helmond fietsen.

We willen ook graag dat meer mensen makkelijk met de trein of de bus kunnen. Daarvoor is het station heel belangrijk. Het is de bedoeling dat daar straks meer soorten vervoer samenkomen. Zodat bezoekers met het openbaar vervoer makkelijk en snel overal in de gemeente kunnen komen.

Auto’s blijven belangrijk. Maar wel vooral om vanuit Geldrop-Mierlo naar plekken buiten de gemeente te gaan. En het zijn steeds vaker elektrische auto’s. Of deelauto’s. We willen ook minder autoverkeer in de gemeente. Er zijn nu nog best veel mensen die door Geldrop-Mierlo rijden. Niet omdat ze in de gemeente moeten zijn. Maar omdat het de kortste weg is naar de plek waar ze wél moeten zijn. Die mensen willen we om de gemeente heen laten rijden.

Onze doelen zijn:

  • Er komen meer snelle en fijne fietspaden.
  • Fietsers en voetgangers krijgen alle ruimte in de gemeente. Zij hoeven straks zo min mogelijk om te rijden of lopen. Bijvoorbeeld door betere oversteekplaatsen.
  • Het treinstation wordt belangrijker en er komt meer openbaar vervoer.
  • We zorgen dat meer mensen elektrische auto’s en deelauto’s gebruiken.
  • Verkeer dat niet in Geldrop-Mierlo hoeft te zijn, laten we om de gemeente heen rijden.

Meer lezen?

Bekijk de omgevingsvisie op pagina 55 en verder.

Speerpunt "Doorlopend Groen"

Bekijk ook de andere speerpunten en ga door naar: 

Doorlopend Groen